Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-10-05 13:36 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med kraft och rörelse i klassrummet och på skolgården för att få förståelse för begreppen: balans, jämvikt, tyngdkraft, tyngdpunkt och friktion.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
När två ytor kommer i kontakt med varandra glider vissa lätt och andra glider trögt mot varandra. Hur kan det komma sig? Och varför ramlar vi inte av jordklotet? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Arbetsområdet

Med hjälp av olika redskap på skolgården och i klassrummet kan man uppleva och lära om kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Vi ställer hypoteser och gör slutsatser av våra experiment. Vi är nyfikna och dokumenterar och diskuterar resultaten från våra experiment. 

Mål

Du ska.

 • känna till begreppen tyngdkraft och friktion
 • kunna hitta tyngdpunkten på ett föremål t.ex. en penna
 • känna till begreppen tyngdkraft,friktion, balans, jämvikt, tyngdpunkt
 • kunna dokumentera dina observationer
 • kunna utföra en enkel undersökning

Arbetssätt

 • Vi arbetar med praktiska övningar på lekplatser för att förstå begreppen 
 • Vi tittar på film och diskuterar
 • Vi arbetar individuellt och i grupp med uppdrag där du får ställa hypoteser, genomföra enkla undersökningar och jämföra resultatet.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna, i grupparbeten och diskussioner, hur du använder dig av de nya begreppen samt din förmåga att dra egna slutsatser utifrån det vi arbetat med. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: