Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil, träningslära

Skapad 2016-10-05 13:40 i Vänge skola Uppsala
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att lära sig om hälsa och livsstil, träningslära är en grund för goda levnadsvanor och en bra självbild.

Innehåll

Konkretiserande mål

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

Ord, begrepp och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor kroppsuppfattningar och självbild. Träna fysik och kondition.

Arbetssätt

Vi kommer att: 

Samtala om synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Träningslära. Träna styrka och kondition. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

åk 1-3, 4-5

Samtala om upplevelser av egna fysiska aktiviteter. Aktivt deltaga under lektionerna.

åk 4-5

Föra underbyggda resonemang kring hur aktiviteten påverkar hälsa och den fysiska förmågan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, matris år 4-6

Motorik
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelser
I rörelser till musik och i danser anpassar du till viss del dina rörelser till takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala och resonera
Dukan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande kunskaper
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Aktiviteter i natur och utemiljö
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hantera nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: