👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott och hälsa hösten årskurs 4-6

Skapad 2016-10-05 13:49 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Hösten inleds med friidrott kondition,styrka och avslutas en med en period med dans, racketspel och gymnastik.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Friidrott, dans, racketspel och gymnastik v 34- v 51

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lektionerna kommer att vara väldigt olika till sitt innehåll beroende på vilken aktivitet som genomförs men något som är centralt är att sammansatta motoriska rörelser, koordination och samspel står i fokus.
Vi ska utveckla förmågor som att:

*Röra sig allsidigt i olika sammanhang.

*Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

*Förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer och samtal.

VAD - De förmågor samt kunskapskrav beskrivna nedan.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en lugn samling, uppvärmning, huvudaktivitet och en avslutning bestående av styrka och avslappning.

Lektionerna kommer se väldigt olika ut, från enskilda uppgifter till gruppaktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6