Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2016-10-05 13:54 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

Övergripande mål

Syftet med engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala. I åk 4 kommer vi att arbeta med följande områden:

Undervisning

I engelska arbetar vi med olika läromedel och material. Vi arbetar interaktivt med lekar, sånger och spel. Eleverna tränar på vardagliga ord och fraser. De tränar på att presentera sig själva. Familj,släkt, husdjur och intressen är några av de områden som eleverna kommer att bekanta sig med och tränar att förmedla både muntligt och skriftligt. Vi pratar om olika delar av världen där engelska är första språk och historik kring engelska språkets utbredning. Vi pratar om traditioner och levnadssätt i Storbritannien. Vi går igenom och övar på elementär engelsk grammatik.

I engelska utvecklar eleven:

 • Läsa: texter av olika slag och ordförståelse
 • Förståelse för engelskspråkig kultur och historia
 • Hörförståelse: med hjälp av cd, film och konversation.
 • Engelska tal och uttal: genom interaktiva lekar och övningar.
 • Skriftspråk: stavning och grundläggande grammatik

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet i interaktiva lekar, diskussioner och konversationer
 • skriftliga elevarbeten
 • elevens förmåga att förstå och tala enkel engelska inom elevens erfarenhetsvärld
 • elevens förmåga att förstå och läsa enkel engelska inom elevens erfarenhetsvärld

Så här bedöms eleven:

 • genom lärarens analys av skriftlig produktion
 • genom lärarens analys av elevens förmåga att förstå enkel talad engelska (hörförståelse)
 • genom lärarens observationer kring elevens delaktighet i lekar, diskussioner samt konversationer
 • genom lärarens analys av elevens förmåga att läsa och förstå enkla engelska texter

Slutredovisning

Du kommer att få visa dina förmågor genom - läxprov på text och glosor - prov på grammatiska moment - skriftliga övningar i arbetsbok samt fristående skriftliga arbeten - "dramatiseringar" av text - samtal i par eller grupp - muntliga redovisningar av olika uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska

Engelska - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Kommunicera, Uttrycka sig i tal
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka sig i skrift
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
LÄSA
Kommunicera, Tolka och förstå skrift
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
LYSSNA
Kommunicera, Tolka och förstå tal
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Kommunicera, Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: