Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i svenska årskurs 3, läsning.

Skapad 2016-10-05 14:00 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Innehåll

Syfte

 

Sv

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Sv

Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Det här ska du lära dig

 

 

Kan läsa med flyt och inlevelse.

Kan använda olika lässtrategier.

Visar läsförståelse i såväl fakta- som skönlitterära texter.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser boken Pojken och Tigern. Genomgång och läxa en gång per vecka. Högläsning enskilt eller i grupp samt svara på innehållsfrågor samt ge egna reflektioner på innehållet. 

Läslistor, utarbetade av speciallärare. 

Läsning av faktatexter i geografi, biologi och/eller historia. Du lär dig facktermer och lär dig att använda stödord och tankekartor för att kunna återge texten. 

Läsa egen vald skönlitterär bok och lyssna på högläsning.

 

 

 

Bedömning

Högläsning enskilt eller grupp.

Skriftlig redovisning varje vecka på genomgången text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: