Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Synen och sinnen

Skapad 2016-10-05 14:28 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 8 Biologi
Vi äter med ögat, hur är det möjligt?

Innehåll

Synen och sinnen

 

Våra ögon, öron, näsa, mun och hud är nära sammankopplade till varandra. Vi ”äter med våra ögon”, om synen försämras blir hörseln bättre, om näsan luktar på något äckligt eller om vi äter något surt eller beskt reagerar huden.

 

Detta kommer du att få lära dig:

Du kommer att lära dig hur de olika organen är uppbyggda, fungerar och hur de samverkar med varandra.

 

De begrepp som du kommer att behöva är följande:ututt

Ögat

Synsinnescell

 

Synnerv

 

Syncentrum

 

Hornhinna

 

Pupill

 

Lins

 

Ackommodation

 

Glaskropp

Näthinna

 

 

 

Örat

Trumhinna

 

Hörselben

 

Hörselsnäcka

 

Hörselnerv

 

Tinnitus

 

Båggångar

Hörselcentrum

 

 

 

 

Näsa, mun och hud

Lunktsinnescell

 

Grundsmaker

 

Smaklök

 

Känselkropp

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa om de olika organens funktioner, se filmer, laborera med våra sinnen och dissekera några organ.

 

Så här kommer du bedömas:

Du visar dina kunskaper om ovanstående begrepp genom muntliga diskussioner, laborationer och skriftliga kunskapstester på Socrative.

Vi kommer slutligen genomföra ett digitalt drama där du ensam eller med en kompis ska inta dig rollen som ögonläkare. Redovisas vi ipadden.

 

Tid:

Vecka 41-49.

Matriser

Bi
År 7, BIOLOGI kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: