Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musikhistoria

Skapad 2016-10-05 14:51 i Västra Berga skola Helsingborg
Ett arbete i musikhistoria om de klassiska epokerna och kompositörerna.
Grundskola 9 Musik
Under de närmsta veckorna kommer vi att jobba med klassisk musik. Ni kommer att få lära er mer om epokerna antik, medeltid, renässans, barock, wienklassicism, romantik, impressionism, expressionism och neoklassicism, de mest kända kompositörerna för de olika epokerna och musiken.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Arbetssätt/undervisning

Jag undervisar om de olika epokerna, vad som kännetecknar den historiska perioden samt nämner kompositörer som verkade då.

Vi lyssnar och analyserar musik från dessa olika epoker och diskuterar tillsammans i gruppen om instrument, ljud och tankar kring det vi hör.

På provet redovisar ni sedan det ni kan om de olika epokerna både på lyssningsdelar och faktakunskapsdelar. Ni ges även möjlighet att jämföra och dra egna slutsater kring det ni skriver om eller lyssnar till.

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda utifrån provet samt lektionsarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: