Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 4-6 Norden.

Skapad 2016-10-05 14:55 i Viktoriaskolan Grundskolor
Norden
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter) 

Förmågor som ska utvecklas i skolår 1-9:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, 

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och 

• värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Förmågor att utveckla inom detta område:

  • ha kunskaper om natur- och kulturlandskap i Norden
  • beskriver samband mellan natur- och kultur- landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Norden.
  • kunna använda geografiska begrepp 
  • kunna använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker 

 

Centralt innehåll (Vad):

• De nordiska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning

• Nordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var i Norden de olika resurserna finns och vad de används till. 

• Fördelningen av Nordens och befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser

Undervisningens innehåll (Hur):

Geografens testamente (ur skola).

Lärobok (Gleerups Geografi 6).

Enskilt/par fördjupning och presentation muntligt med pp.

 

Kunskapskrav = Bedömning

I dina arbeten kommer vi titta på din förmåga att: 

  • ha kunskaper om Nordens natur- och kulturlandskap processen bakom dem, samt deras utmärkande drag och utbredning.
  • beskriva samband mellan natur- och kultur- landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  • kunna använda geografiska begrepp 
  • använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
  • visar kunskaper om Nordens, namngeografi, lägen och storlekar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: