Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2016-10-05 15:09 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Filmrecension utifrån en gemensam film som klassen sett.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under v.41 ser ni Goodnight Mister Tom på lektionen och skriver därefter en filmrecension.

Innehåll

Vi kommer att titta på filmen Godnatt Mister Tom som en förlängning på det arbete vi har startat. Utifrån det vi har högläst, våra bokdiskussioner och filmen ska du nu skriva en recension där du framför egna åsikter om innehållet men också gör en jämförelse mellan bok och film. Du kommer att få punkter att förhålla dig till så att du sedan får med allt som en recension ska innehålla.

Uppgifter

 • Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Filmrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en recension.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en recension. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som relativt väl passar en recension. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som väl passar en recension. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om handling och huvudpersoner i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett enkelt sätt genom exempel från filmen.
Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om handling och huvudpersoner i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett utvecklat sätt genom exempel från filmen.
Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om handling och huvudpersoner i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett välutvecklat sätt genom exempel från filmen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: