Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål italienska I Promessi Sposi - De trolovade

Skapad 2016-10-05 15:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Italienska som Modersmål, litteratur, Promessi Sposi
Grundskola 6 Modersmål
"De trolovade" är en klassiker av den italienska litteraturen. Denna första kontakt med boken, sett genom en tecknad serie, kommer att ge oss en inblick i Renzo och Lucias spännande äventyr!

Innehåll

Vi kommer att läsa den tecknade version av De Trolovade. Vi kommer sedan att bearbeta språket, innehållet samt kulturella och historiska detaljer kopplade till berättelsen.Tre uppgifter ingår i denna tema:

1. Informationsinsamling: efter varje kapitel kommer vi att anteckna information om karaktärerna, geografiska platser, nya ord och uttryck, känslor som väcktes under läsningen samt andra intressanta detaljer.

2. En egen "guide": vi kommer att välja en intressant aspekt som vi tog upp under läsningen och vi kommer att fördjupa oss i den, genom att söka information om den, skapa en presentation och spela in kommentarer till den.

3. Omskrivning av berättelsen: vi kommer att skriva en modern eller alternativ version av De Trolovade (Renzo & Lucia i rymden?)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: