Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott mot mänskligheten

Skapad 2016-10-05 15:57 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Brott mot mänskligheten som begrepp med fördjupning inom historiska exempel.
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia
Brott mot mänskligheten som brottskategori användes för första gången efter Förintelsen under Andra världskriget. Sedan dess har brottsrubriceringen använts för systematisk förföljelse, fängslande, fördrivning, tortyr och dödande av folkgrupp. Exemplena genom historien och fram till idag är allt för många.

Innehåll

Mål

Att förstå hur stater kan utöva våld mot hela grupper av människor på grund av etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religion eller kultur.

Att utifrån beskrivningar av brott mot mänskligheten se samband mellan orsaker och följder i ett historiskt sammanhang.

Att bli medveten om att demokratiska fri- och rättigheter inte är en given självklarhet, utan måste upprätthållas med kunskap.

Arbetets innehåll

Inledande genomgång av brottskategorins uppkomst och användning. Exempel på olika typer av brott.

Arbetssätt och redovisning

Fördjupning med rubriken Analys av ett brott mot mänskligheten, där följande underrubriker tilldelas i ett arbetsdokument:

  • Inledning (förklaring av ämnet)
  • Vad hände? (fakta och beskrivningar)
  • Varför hände det? (förklaringar och sammanhang)
  • Hur har händelserna hanterats efteråt? (kopplingar historia-nutid)  
  • Källor

Skriftlig inlämning och presentation i tvärgrupper, där presentationerna följs av ett samtal om likheter och skillnader mellan olika exempel.

Bedömning

Bedömning av förmågan att i skrift och tal resonera med hjälp fakta och begrepp.

Förmågan att beskriva och förklara ett orsakssammanhang.

Reflektion-utvärdering

Vilken lärdom från detta arbete skulle du vilja föra vidare till andra?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: