Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Vårt avlånga land

Skapad 2016-10-05 16:53 i Emausskolan Västerås Stad
Ett arbete om Sveriges geografi för år 4.
Grundskola 4 Geografi
Nu när vi lärt oss hitta i kartan ska vi använda våra kunskaper genom att fördjupa oss i Sveriges geografi. Vi tar hjälp av Holger och Mortensen för att få se levande bilder av hur det ser ut i vårt avlånga land. Det finns mycket spännande att upptäcka! Sedan ska vi göra ett närmare nedslag i Västerås och Västmanland innan vi beger oss ut i Sverige för att besöka de andra landskapen.

Innehåll

 Arbetssätt

Genom föreläsningar, filmer, textläsning, kartstudier och faktainhämtning kommer du att:

 • få en förståelse för hur Sveriges natur- och kulturlandskap ser ut och har formats,
 • lära dig att använda några nya geografiska begrepp som t ex fjällbygd, landsbygd, skogsbygd, kustbygd, stadsbygd, landskap, högland, lågland, naturtillgångar och jord- och skogsbruk,
 • träna på att finna och namnge Sveriges landskap, stora städer, berg, hav, sjöar och älvar,
 • analysera var i Sverige det finns möjligheter för olika slags försörjning samt reflektera över var de flesta människor bor samt hur de enklast kan förflytta sig till olika platser,
 • bekanta dig med Sveriges urbefolkning, Samerna,
 • kunna presentera ett landskap för dina klasskamrater med hjälp av ett presentationsprogram. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sverige - Vårt avlånga land

Kunskapskravet är uppnått
Jag kan redogöra för hur Sveriges naturgeografi ser ut.
Var i Sverige det finns fjäll, kuster, lågland och högland. Var det växer skog och var vi odlar och bor. Var våra stora sjöar finns och var våra älvar rinner.
 • Ge  E 6
Jag kan redogöra för var de flesta svenskar valt att bosätta sig och orsaken till det.
 • Ge  E 6
Jag kan använda kartan i mitt undersökande arbete.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag kan berätta några fakta om den stad och landskap jag bor i.
 • Ge  E 6
Jag har lärt mig och redovisat fakta om ett landskap.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag har kunskap om Sveriges namngeografi.
På kartan kan jag sätta ut de största: öarna sjöarna älvarna städerna bergstopparna samt de omgivande haven och de flesta landskapen
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag har kunskap om Sveriges urbefolkning - Samerna.
 • Re  E 6
 • Sh  4-6
 • Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: