Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan 1-12, analog och digital

Skapad 2016-10-05 17:00 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Utveckla sin förmåga att använda klockan i vardagen. Kunna klockans hela klockslag.
Grundsärskola 1 – 6 Verklighetsuppfattning
Du utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem.

Innehåll

Mål för Tid - Klockan

Du  deltar och känner igen klockans heltimme när vi visar tiden på klockan.

Du deltar och känner igen  klockans halvtimme när vi visar tiden på klockan.

Du deltar och samtalar om nutida och framtida aktiviteter i skolan och hemma.

Du avläser några klockslag med digital tid, som har betydelse för dig.

Aktivitet utifrån det centrala innehåll. Tid - Klockan

Vi tränar på att känna igen tal 1-12.

Eleverna aktiveras som resurser för varandra. Vi turas om med att ställa klockan, fråga och svara på hur mycket klockan är.  

Vi använder oss av klockbilder vid visa aktiviteter på bildschemat under skoldagen. 

Vi väljer i första hand klockhändelser och situationer som direkt berör eleverna och deras vardag under hela skoldagen.

Vi spelar klockmemory. 

Vi samtalar om vad vi gör i skolan och hemma på de olika klockslagen. 

Vi pratar om att det finns Analoga och digitala klockor.

Vi uppmärksammar och tränar på att känna igen några digitala klockslag som har betydelse för dig.

Vi upplever känslan av 1 min. Vad hinner vi göra på 1 min?

Vi använder tidshjälpmedel, timstock, time timer, timglas m.

Vi använder ped. app om "klockan".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9

Matriser

VEU
Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observationer och i samtalet kolleger emellan.

Nivå 1 Deltar
Nivå 2 Kan
Klockan Heltimme
Du deltar och känner igen klockans heltimme när vi visar tiden på klockan.
Du deltar när vi visar klockans heltimme
Du kan klockans heltimme.
Klockan Halvtimme
Du deltar och känner igen klockans halvtimme när vi visar tiden på klockan.
Du deltar när vi visar klockans halv timme.
Du kan klockans halvtimme.
Ny aspekt
Du deltar och samtalar om nutida och framtida aktiviteter i skolan.
Du deltar när vi samtalar om händelser som har hänt igår, idag och ska hända imorgon i skolan.
Du kommunicerar om händelser som har hänt igår, idag och ska hända imorgon i skolan.
Ny aspekt
Du avläser några klockslag med digital tid, som har betydelse för dig.
Du deltar i att göra detta
Du kan detta självständigt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: