Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och samspel

Skapad 2016-10-05 17:50 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Utveckla samspelet i gruppen med lekens hjälp.
Grundsärskola 1 – 4 Kommunikation Motorik Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Med leken i fokus kommer vi arbeta för att utveckla samspelet i gruppen, skapa en större vi-känsla i klassen samt samarbeta med andra grupper på skolan.

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att utveckla samspelet, både i klassen och ihop med andra grupper. Genom lek, musik, rörelse, bildskapande, berättande, dramaövningar och experiment i vardagsmiljö ska vi lära känna varandra bättre, utforska vad man kan göra tillsammans och försöka skapa en starkare vi-känsla. Samtidigt kommer vårt syfte vara att genom detta samspel även arbeta mot elevernas individuella mål.

Arbetets innehåll

- Samspel i lek, musik, rörelse, bildskapande, berättande, dramaövningar och vardagsexperiment
- Medvetenhet om omgivningen (både kompisar och rummet)
- Kommunikation
- Turtagning
- Enklare regler i lekar och övningar
- Begreppsträning
- Arbete mot elevernas individuella mål med följande fokus: mängduppfattning 1-3, öga-handkoordination, handmotorik med sträckt handrygg och lyfta händer, aktivt deltagande i olika former av målning, aktivt deltagande i sång och spel, sortering av olika former, namnbilder, jämfotahopp

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetet kommer att genomsyra klassens gemensamma arbetspass under oktober och november 2016. Med hjälp av bilder och film kommer vi kontinuerligt redovisa vad vi gör i vår klassblogg.

Visa din kunskap - Bedömning

Elevernas individuella mål följs upp i deras IUP:er.
Efter arbetsområdets slut kommer samspelsmålen att utvärderas i anslutning till denna pedagogiska planering. Där kommer vi att fokusera på elevernas förmåga i relation till kunskapskraven (grundläggande/fördjupade) nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: