Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet år 5

Skapad 2016-10-05 19:18 i Gåvsta skola Uppsala
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss vad som händer i kroppen under puberteten. Vi kommer att ha diskussioner utifrån bland annat kärlek, relationer och jämställdhet.
Grundskola 5 Biologi
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss om vad som händer i och utanpå kroppen under puberteten. Vi kommer också att ha diskussioner utifrån bland annat kärlek, relationer och jämställdhet.

Innehåll

Mål  

Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss om:

 • Vad som händer i kroppen under puberteten.Vad förändras på utsidan? Vad förändras på insidan? 
 • Vad är kärlek och på vilka sätt kan man uppleva den?

Undervisning


Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Läsa/diskutera texter och söka information 
 • Se på filmer inom arbetsområdet och diskutera frågor om bland annat relationer, kärlek och pubertet.
 • Gemensamma genomgångar, diskussioner, arbete enskilt och i grupp/par.

 

Bedömning

 
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 • Resonera om hälsa och pubertet samt relatera till några samband i människokroppen. Såsom; Vad som händer i kroppen under puberteten. 
 • Samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, pubertet och samlevnad genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Tillämpning

 Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att resonera om hälsa och pubertet samt relatera till några samband i människokroppen. Exempelvis Vad som händer i kroppen under puberteten. 
 • Du använder informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 • Du genomför de uppgifter som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi Pubertet åk 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 3
Nivå 2
 • Bi  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa men använder ett vardagligt språk och är kortfattad. Du anpassar informationen på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa och använder ett blandat språk men utvecklar dina resonemang relativt väl. Du anpassar informationen på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa och använder då ett naturvetenskapligt språk. Du anpassar informationen på ett mycket bra sätt till situationen.
 • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder några av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder några av biologins begrepp i rätt sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder många av biologins begrepp i rätt sammanhang.
 • Bi  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du bidrar till viss del med dina åsikter.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du framför dina åsikter på några områden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du framför dina åsikter på flertalet områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: