Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 5: Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2016-10-05 19:43 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Från kapitel 2 och 3 i boken Prima Formula 5
Grundskola 5 Matematik
Vilket skulle du välja? En fjärdedel, 25% eller 0,25 av en tårta? Hur man delar tårtor, pizzor, hjärtan och läsk kommer vi att lära oss mer om under de kommande veckorna.

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Vi kommer fokusera på:

 • Jämföra olika delar av olika helheter
 • Använda sambandet mellan bråkform, procentform och decimalform
 • Förkorta och förlänga bråktal
 • Dividera med stora tal
 • Överslagsräkning

Centralt innehåll

När vi arbetar med arbetsområdet Bråk och decimaltal kommer din förmåga att arbeta självständigt samt tillsammans med andra att tränas. Vi kommer också visa på vilken nytta du har av matematiken i en del vardagliga situationer, samt vilken nytta du kommer att ha av detta i framtiden.

 


Förankring i kursplanens syfte

I läroplanen kan du läsa att du ska träna dig på att:

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Jämföra olika delar av olika helheter (delar av pizzan eller tårtan)
 • Använda sambandet mellan bråkform, procentform och decimalform ( ½=50%=0,5)
 • Förkorta och förlänga bråktal. (½=5/10)
 • Dividera med stora tal.
 • Överslagsräkning (ungefär lika med)
 • Räkna med procent ( t.ex höjning och säkning av pris)

Arbetsformer

Boken är uppbyggd av en Mål och diskussionssida, som vi börjar med att titta på. Du får veta vad du ska lära dig och vad som förväntas av dig. Sedan jobbar vi gemensamt vidare med Aktivitetssidor (praktiska uppgifter där du får arbeta med laborativa bråkuppifter och tangram, teorirutor i boken med mera. Vi varvar dessa arbetsuppgifter med muntliga genomgångar. Du kommer också att arbeta med praktiska uppgifter som inte är kopplade till boken. Du kommer att spela spel där har du möjlighet att träna dig på att resonera och följa matematiska resonemang.

Bedömning

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • Jämföra olika delar av olika helheter.
 • Använda sambandet mellan bråkform, procentform och decimalform.
 • Förkorta och förlänga bråktal.
 • Dividera med stora tal
 • Räkna med överslag
 • Räkna med procent.

Dokumentation

Under arbetets gång kommer du själv få rätta de uppgifter du gjort under lektionerna och på så vis själv ha lite koll på att du förstått rätt. Efter kapitlet kommer en diagnos och ett spår att arbeta vidare med, antingen en repetition av det som behöver övas mer eller lite mer utmaning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: