Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-10-05 20:32 i Berghultskolan Lerum
Temaarbete om Europa
Grundskola 4 – 6 Geografi
Varför bor människor där de gör? Hur har Europas karta förändrats över tid? Hur har människorna förändrat landskapet? Var finns det odling och industrier i Europa och varför ligger de där de gör? Hur påverkar våra transporter vår miljö?

Innehåll

Undervisning

 • Läsning av skönlitteratur kopplat till Europa "Fröken Europa
 • Lärarledda genomgångar 
 • Par/grupp-diskussioner
 • Eleverna övar namngeografi på kartor och datorn.
 • Eleverna skriver egna texter kopplade till Europa-arbetet
 • Vi ser på filmer om Europa.

Bedömning

Läraren bedömer hur väl eleven

 • har förståelse för och kan använda geografiska ord och begrepp
 • har grundläggande förståelse för hur jorden har formats och hur det har påverkat natur och människor
 • har övergripande kunskaper om Europas namngeografi
 • kan beskriva hur naturresurser, natur- och kultur-landskap hänger ihop med hur befolkningen är fördelad
 • kan använda kartor och tabeller för att undersöka omvärlden
 • resonerar kring hållbar utveckling och kan ge förslag på miljöförbättringar i vardagen

 Eleverna visar sina kunskaper genom

 • aktivt deltagande i diskussioner
 • att svara på frågorna i Aktivitetsboken
 • sina egna texter
 • skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: