Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 8 kap. 1-4, diálogos y Un país hispanohablante,

Skapad 2016-10-05 20:44 i Landvetterskolan Härryda
LPP för kap 1 - 4 i spanska. Baserat på lärobok Vale 8
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val
Du kommer under den här terminen att arbeta med turistfraser, berätta vad du ska göra,fakta om Mexico, användbara uttryck och att beställa mat på en restaurang och mexikanskt mat som vi lagar:))))

Innehåll

Förmågor

Du ska utveckla förmågan att:

Innehåll

Kap. 1-4 texter, övningar, grammatik

Du ska lära dig:

Kap 1 Turistfraser, talen 1-100, klockslag, ord för att fylla i blanketter

Kap. 2 Berätta vad du ska göra, berätta vad du måste göra

Kap. 3 Fakta om Mexiko, geografiord, väder, mexikansk musik

Kap. 4 Användbara uttryck, att beställa mat på en restaurang, mexikansk mat

 Grammatik: § 11 Regelbundna verb: -ar, -er, -ir, § 12 Oregelbundna verben: ser, ir, tener, § 15 Futurum med ir a, § 12 Tener que,           

 § 4-5 el och la, un och unas. 14 TB Uttryck med tener, § 22 räkneord, § 23 klockan

Du kommer även att få skriva en dialog och presentera den muntligt.

Du ska också skriva om ett spansktalande land och presentera både muntligt och skriftligt.

Genomförande

Gemensamma genomgångar, arbete i text- och övningsbok  och enskilda och gemensamma uppgifter.

Du kommer att få möjlighet att öva på dialoger med mig och en vän när vi promenerar eller i ett litet grupprum beroende på väder.

Kul att så många tycker om att vara ute i det friska och få även chansen att röra på sig! Det ökar koncentrationen under dagen samt ger massor av D vitamin.

Vi kommer även att laga en mexikansk rätt i Hemkunskapssalen. Detta kommer att ske vid två tillfällen. 

Kom gärna med förslag!

Redovisning

Enskilt eller i grupp både skriftligt och muntligt. Löpande uppgifter, förhör och prov.

Kunskapskrav för betyg E i åk 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M1
Bedömningen gäller

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Spanska
Förmågan att förstå tal
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ämne
Förmågan att förstå skrift
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ämne
Förmågan att uttrycka sig i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Ny aspekt
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: