Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt: Broar som öppnas klass 03 åk7

Skapad 2016-10-05 21:00 i Viktoriaskolan Grundskolor
Teoretiskt och praktiskt arbete med broar.
Grundskola 7 Teknik
Att bygga broar är ett sätt att få människor att komma närmre varandra, ett sätt att underlätta kommunikation. Från det att människor började förflytta sig så har man stött på hinder som måste passeras. Att bygga en bro kan vara ett sätt att förenkla förflyttningen. Tekniken att tillverka broar och de material som används har utvecklats genom historien. Från det att man kunde ta sig över en ravin eller ett smalare vattendrag till det att vi idag binder samman kontinenter med varandra.

Ni ska nu få ett uppdrag att ta reda på så mycket som möjligt om hur broar byggs och sedan ska ni få rita och konstruera en öppningsbar bro. Ni ska dokumentera ert arbete under hela processen och sedan utvärdera resultatet.

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål

Under det här arbetsområdet ska du utveckla förmågan att:

 • Använda ord och begrepp som gör det lättare för dig att prata om byggen och konstruktioner
 • Öka din förståelse för hur man bygger hållbara konstruktioner
 • Kunna göra genomtänkta val av material och konstruktion och motivera de valen.
 • göra korrekta ritningar i skala.
 • planera och genomföra ett brobygge och lösa de problem som uppstår under arbetet.

 

 Viktiga ord och begrepp 

 • hållfasthet - handlar om hur bra något håller
 • konstruktion - 
 • stabil
 • instabil
 • utmattning
 • rörelseenergi
 • fackverk
 • balk
 • pelare
 • elastisk
 • valv
 • stödyta
 • tyngdpunkt
 • dragkrafter 
 • tryckkrafter
 • böjning
 • utmattning
 • viadukt - vägbro över land. 

quislet.com Hållfasthet och hållfasta konstruktioner.

En bra sida som förklarar stödytor, stabilitet och krafter. 

Arbetsgång

 • Experiment med pneumatik och lufttryck
 • Föreläsning om brokonstruktioner
 • Planera en modell av en bro genom att göra en skiss och en ritning.
 • Motivera val av konstruktion och material skriftligt
 • Bygga en modell av en öppningsbar brokonstruktion utifrån ritningen
 • Dokumentera arbetet i bild och skrift
 • Skriftlig utvärdering av arbetet
 • Arbetet avslutas med en utställning

Fakta om konstruktioner finns i teknikboken s. 121, 2, 5 - 10, 19-20. Läs igenom översiktligt. 

https://batman.vv.se/batInfo/handbok31/DEF_BrotyperFastaBroar.htm#Plattrambro

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=6993

 Instruktioner till arbetet finns här: https://docs.google.com/document/d/1nKy1PAskn0cpet016DCMc50iq59K3xgWmFfokmeSoNQ/edit

 

 

 

Utvärdering och bedömning

Under arbetets gång kommer ni att få flera tillfällen att utvärdera ert eget och kompisarnas arbete och tillsammans hjälpa varandra att utveckla arbetena så att de blir ännu bättre.

När jag vid arbetsområdets slut ska betygsätta och bedöma era arbeten kommer jag att titta på följande:

 • Hur väl ni använder ord och begrepp som hör till området och som behövs för att beskriva och förklara era konstruktioner
 • I vilken utsträckning ni gör väl underbyggda teknikval utifrån det ni har lärt om att bygga både starkt och lätt.
 • Hur väl ni motiverar era val av konstruktion och material
 • Hur väl ni gjort er ritning. Är den tydlig, noggrann (använt linjal, exakta mått) och i skala?
 • Hur ni genomför ert brobygge. Har ni varit noggranna?
 • Hur har ni löst problem som har uppstått? Det är ok att ändra sig under arbetets gång om man märker att något verkligen inte fungerar, men det är viktigt att ni har tänkt igenom så mycket som möjligt innan.
 • Hur har ni tagit er del av ansvaret för att genomföra arbetet på bästa sätt?

 

 

centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: