Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Utflykter med Helianthusbussen

Skapad 2016-10-05 21:09 i Bamsebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi har fått möjlighet att åka ut med Helianthusbussen varannan fredag med Bamsebos och Lunas barn födda 2011

Innehåll

BAKGRUND

Barnen på avd Mira, förskolan Luna, är intresserade av att upptäcka och utforska nya platser och miljöer.

Barnen på avd Skalman, förskolan Bamsebo, är intresserade av att upptäcka och utforska nya platser och miljöer som vi kan göra när vi får möjlighet då vi åker iväg med Helianthus bussen.

Kartläggning av barnens intressen och kunskaper

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Mira:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sittt välbefinnande,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Pedagogens syfte

Vi vill erbjuda barnen en stimulerande, utmanande och månsidig lärandemiljö samt väcka deras nyfikenhet och lust att ställa frågor om såväl samhälle, arbetsliv och utbildning som natur, teknik och kultur.

METOD - GENOMFÖRANDE

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?
Hur och när gör vi detta? Tid, plats, material?

Vilka ska vara med?

Ansvarsfördelning för personalen? Vem leder barngruppen och vem dokumenterar?

Hur och när får barnen inflytande i planering, aktiviteterna, utvärdering?
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom aktiviteterna?

Jämna veckor på fredagar kl 9-15 åker Carina från Skalman och Karin från Mira med sex barn (födda 2011) var med Helianthusbussen till olika platser, som vi pedagoger bestämmer utifrån vad vi ser att barnen fascineras av och förundras över. Vi berättar för barnen på respektive förskola några dagar innan att vi skall åka på utflykt med bussen och försöker väcka deras nyfikenhet och frågor. Vi påminner även föräldrarna om att de skall ta med ryggsäck med ett ombyte och en vattenflaska. Lupus kock förser oss med mat. Carina tar med papperstallrikar och bestick från Bamsebo. Både Carina och Karin tar med frukt från respektive förskola. Vi bestämmer inför varje tillfälle vem som leder en specifik aktivitet under själva utflykten. Varje pedagog dokumenterar för sin förskolas räkning, men vi kan ge varandra tips.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, loggbok, observationer, samlingar mm
Vad dokumenterar vi? Gruppen och barnet?

Vi fotograferar aktiviteten och gruppen samt enskilda barn och lägger in detta i Unikum. Vi skriver även ut bilder som barnen kan reflektera över. Väl tillbaka på förskolan arbetar vi med skapande utifrån våra gemensamma upplevelser på olika sätt.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Vi pedagoger reflekterar under bussresan hem samt när vi träffas på gården veckan efter och bestämmer nästa utlyktsmål utifrån de frågor och reaktioner vi hört och sett hos barnen. Vi utvärderar tillsammans med barnen under bussresan hem genom att ställa enkla frågor som "Vad var bra idag?".

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: