Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16 åk 7 Sv/SO Järnåkra som arbetsplats ASV/LJ

Skapad 2016-10-05 21:17 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 SO (år 1-3) Svenska
I arbetsområdet Järnåkra som arbetsplats kommer du att lära dig hur Järnåkraskolan fungerar genom att intervjua klasskamrater och skolans personal. Intervjuerna presenteras gruppvis på höstens föräldramöte. Du kommer även att lära dig om skolan förr och nu samt presentera ett land med fokus på skola.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Järnåkraskolan som arbetsplats 

Mål för elev

Du lär dig om intervjuteknik; intervjua klasskamrater och skolans personal.

Du ska muntligt presentera dina klasskamrater och skolans personal.

Du ska muntligt presentera skolan i ett land och jämföra med din egen skola.

Du lär dig om hur skolan har sett ut förr i tiden, hur den ser ut idag samt skolans roll i dagens samhälle.

 

Innehåll

Genomförande

Svenska: Du ska i grupp intervjua varandra och därefter personalen på Järnåkra. Redovisning av detta sker på lektioner och i samband med första föräldramötet. 

SO: Du ska delta i genomgångar, diskussioner kring skolan förr och nu samt skolans roll i samhället. Du arbetar med olika övningsblad samt har läxförhör. Du kommer även att muntligt presentera inför klassen ett land som du valt; berättar om landet och skolan samt jämför med din egen skola.

 

Bedömning

Se bedömningsmatrisen.

Kursplanemål

Matriser

Sv SO
Ht 16 Järnåkra som arbetsplats

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig presentation
Kommunicera i tal
Eleven förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du talar ibland högre eller lägre, snabbare eller långsammare. Det märks att du har övat även om du inte är helt säker och ibland kommer av dig och måste läsa innantill.
Eleven förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du använder volym och hastighet på ett sätt som visar att du övat in och kan berättelsen. Du läser inte innantill.
Eleven förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du talar med säkerhet, använder volym, hastighet och rösten på ett sätt som visar att du behärskar berättelsen på ett säkert sätt.
Se samband och redogöra
Eleven ska kunna föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver enkla samband. Exempel: Du förklarar enkelt och ger exempelvis inga exempel på orsaker. Lyssnaren får dra sina egna slutsatser.
Eleven ska kunna föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver förhållandevis komplexa samband. Exempel: Du förklarar i något led där du länkar mer än en orsak till en händelse samt beskriver hur olika orsaker påverkar händelsen. Du använder dig av ord som: "Det berodde på ", "orsaken till", "På grund av" osv. Lyssnaren får dra egna slutsatser om delar av förklaringen.
Eleven ska kunna föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver komplexa samband. Exempel: Du förklarar i flera led där du länkar flera orsaker till en händelse samt beskriver hur olika orsaker påverkar händelsen. Du använder dig av "Det berodde på... Det berodde i sin tur på att .... En annan orsak var att .... Det ledde därför till.... På grund av...." i dina resonemang. Lyssnaren drar inga egna slutsatser om dina förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: