Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musicerande och sång år 7 med matris

Skapad 2016-10-06 08:01 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Musik
Denna planering täcker allt praktiskt innehåll vi arbetar med under år 7 och 8

Innehåll

Arbetsområde.

I det här arbetsområdet tränar du dig på att: 
- spela ackord på gitarr och keyboard/ piano (ackompanjemang)
- spela trumset (slagverk)
- spela elbas (basspel)

- att sjunga tillsammans med andra, flerstämmigt och solo.
- att värma upp rösten och hur man använder sångrösten i olika slags genrer.

- hur man uttrycker sig med musik, genom sång och spel.

I dessa moment kommer musikens termer att vävas in som en naturlig del i arbetet. Målet är att i årskurs 9 kunna spela tillsammans i ensemble (band).

Så här arbetar vi:

Musicerande.

År 7:
vi går igenom de olika instrumenten och hur man spelar på dessa. Därefter får eleverna träna på de olika instrumenten och redovisa för läraren.

År 8:
vi går igenom rytmen "shuffle" och tränar på denna rytm via genren blues. Därefter får eleverna träna på de olika instrumenten och redovisa för läraren.

År 9:
tränar eleven sig på att spela i ensembleform på ett instrument.  
Eleven väljer instrument själv eller med hjälp av läraren.
Ensemblen (spelgruppen) väljer låt och får möjlighet av öva individuellt och tillsammans. 
Ensemblen spelar upp/ redovisning inför sin klass.

I samtliga årskurser kommer musikens termer att vävas in som en naturlig del i musicerandet. 

 

Sång.

I samtliga årskurser sjunger vi i helklass. Vi tränar på att sjunga tillsammans i enkel stämsång.

Eleven kommer även att få sjunga individuellt (enskilt) för läraren för att få möjlighet att utveckla sin egen sångförmåga. Här sätts även ett betyg i sång.

Det här kommer att bedömas:

Bedömning sker kontinuerligt på samtliga instrument och i sång. 

Vi använder samma bedömningsmatris under hela högstadiet.
Kunskapsnivån höjs i takt med elevens ålder.

Uppgifter

 • Musik - Piano

 • Musik shuffle gitarr

 • Musik - Piano

 • Musik - Gitarr

 • Musik - Bas

 • Musik Trummor shuffle

 • Musik Shuffle Piano

 • Musik Bas shuffle

 • Musik - Gitarr

 • Musik - Bas

 • Musik Shuffle Piano

 • Musik

 • Musik Bas shuffle

 • Musik Piano - shuffle

 • Musik Gitarr - Shuffle

 • Musik bas - Shuffle

 • Musik trummor - shuffle

 • Musik shuffle gitarr

 • Musik Trummor shuffle

 • Musik - Gitarr

 • Musik - Trummor

 • Musik - Trummor

 • Musik - Bas

 • Musik - Gitarr

 • Musik - Piano

 • Musik - Trummor

Matriser

Mu
Musik Varlaskolan år 7-9 (enligt Lgr11)

På väg mot
E
E
C
A
Ackordspel;
Gitarr alt. ukulele
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt
Ackordspel;
Keyboard alt. piano
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt
Basspel
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing
Rytmspel
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing
Melodispel
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing
Eleven kan spela enkla melodier med god timing
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd
Allmänt sång och spel
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar
Reflektion
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Musikhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Instrumentkännedom
samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: