Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Ekorren Trygghet och samhörighet 2016/2017

Skapad 2016-10-06 08:04 i Pysslingen Förskolor Solbacka Pysslingen
Varje avdelning skriver en LPP för sin verksamhet utifrån utvedcklingssamtal, intressen och talanger i gruppen. Den innehåller mål för arbetet, målbeskrivning, aktiviteter och utvärdering.
Förskola
Vår pedagogiska planering för att utveckla en samspelande och trygg barngrupp.

Innehåll

Mål

Att få en trygg och samspelande barngrupp

Hur gör vi för att nå målet?

 

Under inskolningen deltar föräldrarna i verksamheten för att på ett tryggt sätt få inblick i verksamheten samt ge möjlighet till barnet att få en trygg start i förskolan.

Vi pedagoger får möjlighet att skapa en god relation till våra nya föräldrar och bygga upp tillit och förtroende oss emellan.

Barnen har bilder på sig själva i hallen men även fasta platser vid matbordet och har med sitt eget täcke samt kudde på vilan.

Pedagogerna är närvarande och engagerade vuxna som ser till varje barns bästa och stöttar, vägleder och uppmuntrar utifrån barnets behov och förutsättningar. Vi pedagoger är tydliga i vårt verbala språk samt kroppsspråk, vi använder oss av stödtecken.

*Vi har fasta rutiner varje dag för att barnen alltid skall känna sig trygga i verksamheten.

*Vid samlingen ser barnen hela gruppen och vi pratar om alla barnen både de som är på förskolan men även om de som är lediga/sjuka. Vi gör aktiviter i helgrupp och leker gruppstärkande lekar för att på så sätt främja gruppdynamiken.

*Vi ger enkla instruktioner (anpassat efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi utmanar barnen i språket på deras individuella nivå genom tex att läsa olika slags böcker och i de vardagliga samtalen.

*Vår arbetsmetod med fast/rörlig pedagog bidrar till en tydlig ansvarsfördelning mellan pedagogerna vilket skapar trygghet och lugn i barngruppen. När barnen hela tiden har oss pedagoger närvarande vågar de också utmana sig själva i lek samtidigt som de har nära till stöd, vägledning och uppmuntran från oss.

*Vi uppmuntrar barnen till att kunna själva som i t ex på/avklädning, blöjbyte, handtvätt och matsituationen.

 

 

Hur ser vi att målet är nått?

Barnen är trygga med oss pedagoger och kommer till oss då de behöver stöd.

Barnen deltar i både samling och grupplekar/gruppaktiviteter.

Barnen tvättar sig själva samt är aktiva i på/av-klädning.

Barnen leker och kommunicerar med varandra och vågar uttrycka sina känslor.

Utvärdering och uppföljning

 

 

 

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: