Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2016-10-06 09:17 i Junibackens skola Ludvika
Addition och subtraktion med Matteborgen 4A som grundbok.
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion, hur hänger de ihop? Hur används likhetstecknet? Hur man använder addition och subtraktion när du löser textuppgifter och problemlösning.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi har gemensamma genomgångar om taluppfattning som delvis baserar sig på Matteborgen 4A för att man ska sedan kunna jobba mer självständigt med uppgifterna i boken.  

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss förstå hur addition och subtraktion hör ihop. Vi ska veta hur likhetstecknet används och kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000. Vi ska kunna använda både addition och subtraktion när vi löser textuppgifter och vid problemlösning.

Vi ska också kunna begreppen addition, subtraktion, summa, likhetstecken, addera, subtrahera, skillnad och fler och färre. 

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl du utför dina uppgifter och visar att du förstår. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta i gemensamma genomgångar och diskussioner samt ditt enskilda arbete i de uppgifter du får i Matteborgen och andra uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: