Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat podcast åk 8

Skapad 2016-10-06 09:22 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Att berätta för andra om något som känns viktigt för dig
Grundskola 8 – 9 Musik Svenska som andraspråk Svenska
I den här uppgiften ska du hålla ett sommarprat. Du får möjlighet att berätta om dig själv och välja musik som betyder något för dig. Vi lyssnar på sommarprat och analyserar dem tillsammans eller enskilt.

Innehåll

Vad?

Du ska spela in en podcast där du berättar om någonting som du gjort. 

Först kan du bara tänka men du behöver också göra ett skrivet manus innan du gör själva inspelningen. Det är svårt att komma ihåg allt man vill säga och vilken ordning. Du ska också tänka igenom vilken musik du ska ha och var i ditt prat den ska läggas in.

Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv.

Musiken du väljer till ditt program ska anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om. Du berättar vilken låt det är och varför du knyter an till den. Du behöver inte spela in musiken i ditt sommarprat, utan det gör du med en spotifylista eller youtubelista som lämnas in till mig för sig.

Efter att manuset är klart är det dags att göra inspelningen.

När allting är klart lägger du upp din inspelning i google classroom.

 

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du det mesta muntligt men behöver ett skrivet manus. Ett sommarprat påminner mycket om texttypen krönika som vi kommer att arbeta med längre fram. Det här är ett sätt att bekanta sig med den typen av text (fast du lyssnar). I en krönika pratar man ofta väldigt personligt men det handlar om ett ämne som berör många. Att göra den här växlingen mellan det personliga och det allmänna, är bra att vara van vid när du ska argumentera och diskutera olika ämnen både i skrift och i tal.

Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Mu SvA
Sommarprat-bedömning

----->
E
C
A
Svenska
Ditt tal har en i huvudsak fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Ditt tal har en relativt väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Ditt tal har en väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Svenska
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Svenska
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Musik
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: