Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi ht-16

Skapad 2016-10-06 10:04 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Inledning

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Konkretiserade mål

Att du under och efter arbetsområdet:

 • har kunskap om och förståelse för hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samma,

 • har kunskap om och förståelse för orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper,

 • utvecklar din förmåga reflektera, analysera och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor.

Upplägg

Du kommer att få:

 • lyssna och anteckna vid genomgångar,

 • läsa och arbeta med frågor i samhällsboken,

 • arbeta med en enskild, skriftlig inlämning

Slutuppgift

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper:

 • vid genomgångar och diskussioner under arbetets gång,

 • vid arbetet med frågorna i boken,

 • vid arbetet och inlämningen av en enskild, skriftlig inlämning.

Bedömning

Du kommer att bedömas på:

 • dina kunskaper om och din förståelse för hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman,

 • dina kunskaper om och din förståelse för orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka efter de kan få för individer och grupper,

 • din förmåga att reflektera, analyser och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: