Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk 4

Skapad 2016-10-06 10:46 i Junibackens skola Ludvika
Arbetet handlar om introduktion i vad astronomi egentligen är, och hur saker i universum förhåller sig och fungerar. Vi lär oss om planeterna i vårt solsystem och om människan i rymden. Varför det blir dag/natt samt olika årstider.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik
Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under arbetets gång . Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Hur uppstår dag och natt? Vad beror våra årstider på? Hur många månar har Jupiter? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Samtala, Diskutera, Motivera, Presentera, Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, Framföra och bemöta argument, Redogöra, formulera, resonera och redovisa
 • Fy  E 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör rymden, jorden och dess grannar och samhälleliga aspekter i astronomi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt I enkla och till viss del underbyggda resonemang om världsrymden, jorden och dess grannar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör rymden, jorden och dess grannar och samhälleliga aspekter i astronomi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om världsrymden, jorden och dess grannar, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör rymden, jorden och dess grannar och samhälleliga aspekter i astronomi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om världsrymden, jorden och dess grannar, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen, Relatera begreppen till varandra, Använda begreppen i olika/nya sammanhang,
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om världsrymden, jorden och dess grannar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur dag och natt och årstider uppstår med viss koppling till jordens rotation och rörelser
Eleven har goda kunskaper om världsrymden, jorden och dess grannar och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan himla kropparnas rörelse i förhållande till varandra med relativt god koppling till hur dag och natt och årstider uppstår med viss koppling till jordens rotation och rörelser
Eleven har mycket goda kunskaper om världsrymden, jorden och dess grannar och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra med god koppling till hur dag och natt och årstider uppstår med viss koppling till jordens rotation och rörelser
Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser, Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband, Se utifrån och växla mellan olika perspektiv, Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Metakognitiv förmåga
Tolka, Värdera, Ha omdömen om, Reflektera, Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang, Välja mellan olika strategier, Pröva och ompröva.
 • Fy  4-6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: