Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skrivande åk 2

Skapad 2016-10-06 11:04 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Svenska
När vi lär oss att skriva olika sorters texter använder vi oss av något som kallas för cirkelmodellen. Då tar vi först reda på vad vi vet om ämnet och vi tar också reda på mera. Vi jämför även olika texter samt lär oss hur de är uppbyggda. Därefter skriver vi en text tillsammans innan du skriver en egen text. Fokus ligger på skrivglädje samtidigt som du får en tydlig struktur i ditt skrivande. Du får mycket stöttning samtidigt som ett ämnesspecifikt ordförråd byggs upp.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

När vi arbetar med skrivande kommer du lära dig mer om att formulera dig tydligt i skrift och hur du skriver olika sorters texter. Du kommer också träna på att bearbeta din text t ex läsa igenom texten och göra förtydliganden, kontrollera stor bokstav och skiljetecken samt viss stavning. Du kommer utveckla din handstil och din förmåga att skriva på ett digitalt verktyg. Du kommer också utveckla din förmåga att skapa bilder som passar till texten. Du kommer arbeta med berättande texter, faktatexter, poetiska texter samt instruerande texter.

  

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer använda oss av cirkelmodellen när vi arbetar med en ny sorts text (texttyp). I cirkelmodellen, som består av 4 delar, arbetar vi först med att ta reda på vilka förkunskaper vi har inom området. Därefter tar vi reda på mer fakta och om hur man skriver en sådan sorts text. Sedan skriver vi en gemensam text som blir en slags modelltext. Slutligen skriver du en egen text.

Vi kommer använda oss av olika sorters skrivstöd för att få texten på rätt sätt. Du kommer få arbeta med kamratrespons när du och dina klasskamrater skriver egna texter vilket sedan hjälper dig i din bearbetning av texten. När du skriver kommer du också utveckla din handstil och hur du skriver med hjälp av digitala verktyg såsom iPad. Till dina texter kommer du även skapa bilder som passar till texten. 

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete ska du ha utvecklat:

 • din förmåga att kunna skriva en berättande text, faktatext, poetisk text och instruerande text.
 • din förmåga att bearbeta din text.
 • din förmåga att skriva enkla texter med tydlig handstil och på digitalt verktyg.
 • din förmåga att skriva meningar med stor bokstav och punkt, frågetecken eller utropstecken.
 • din förmåga att skapa bilder som passar till texten.

Dina kunskaper kommer bedömas under tiden på ett formativt sätt där vi tittar på förbättringar och områden som du behöver utveckla. Du kommer få möjlighet att visa att du kan skriva berättande text, faktatext, någon poetisk text samt instruerande text och då kommer jag titta på att du har med de drag som är typiska för texten. Jag kommer också uppmärksamma om du har läslig handstil, använder skiljetecken på rätt sätt och att du kan skapa en bild som passar till texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: