Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete Stormaktstiden

Skapad 2016-10-06 11:14 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 6 Historia
Du har valt ett område inom perioden Stormaktstiden att arbeta med. Du ska skriva en text som handlar om denna person eller företeelse!

Innehåll

Din text ska ha en alldeles särskild form. 

 • Framsida med titel på ditt arbete och ditt eget namn
 • Inledning och Mina frågor
 • Text (denna kan vara flera sidor lång och vara indelad i flera stycken)
 • Sammanfattning
 • Mina tankar (här ska du verkligen lägga det mesta av din energi och tankekraft)
 • Källförteckning och källvärdering

 

 

När du skrivit klart och lämnat in bedömer jag utifrån matrisen som ligger i denna planering. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

F
E
C
A
Tillämpa kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalterna under perioden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalterna under perioden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalterna under perioden.
Analys och resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Informationshantering
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för då enkla resonemang.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser och för då utvecklade resonemang.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser och för då välutvecklade resonemang.
Begrepp
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: