Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska figurer

Skapad 2016-10-06 11:18 i Allskolan F-9 prov Halmstad
Grundskola 1 – 3 Biologi Matematik
Du ska få lära dig geometriska figurer genom att framställa bilder på olika sätt.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Känna igen och beskriva de olika formernas egenskaper.
Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
Utveckla kreativitet och skapande.

Detta kommer undervisningen att innehålla

Det här vill vi att du ska lära dig

Känna igen och beskriva:
¤   Åk 1: kvadrat, rektangel, cirkel, triangel
¤   Åk 2: klot, kub, kon, punkt, linje och sträcka
¤   Åk 3: cylinder, rätblock, fyrhörningar, symmetri

Så här kommer vi att arbeta

Lära känna de olika formerna med hjälp av konkret material.
Arbeta med geometriska uppgifter på matematik- och bildlektioner.
Skapa olika bilder med hjälp av geometriska figurer och symmetriska former.
Titta på olika konstverk och leta efter geometriska figurer och former.
Leta och fotografera olika geometriska former i närmiljön.
Sjunga och leka passande sånger och lekar.

Det här ska bedömas

Din förmåga att:
¤  känna igen, beskriva och namnge de olika geometriska figurerna.
¤  upptäcka och se dessa figurer i olika miljöer.
¤  skapa geometriska bilder med hjälp av olika tekniker.

Underlag för bedömning

Ditt engagemang på lektionerna.
Dina arbeten inom temat.
Test där du får visa att du kan de olika formerna som hör till din årskurs.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3

Matriser

Ma Bi
Geometri år 1 - 3

Geometri

------}
------}
------}
Förstå och använda geometriska begrepp
Använder geometriska begrepp men inte de rätta orden för formerna. T.ex. fyrkant
Använder oftast rätt begrepp för de olika formerna men är inte helt säker på dem.
Använder helt rätt begrepp för de olika formerna.
Klassificering
Väljer bort vissa i sin klassificering av former med hänvisning till t.ex. storlek.
Kan klassificera figurerna i runda figurer, trehörningar (trianglar) och fyrhörningar (kvadrat och rektangel)
Avbilda
Tycker det är svårt att avbilda både tvådimensionella och tredimensionella figurer.
Kan rita av enkla tvådimensionella figurer. Upplever det som en svårighet att bygga tredimensionella figurer.
Kan rita av tvådimensionella figurer från olika infallsvinklar. Kan bygga tredimensionella figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: