Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les vêtements HT16 FR9/M1

Skapad 2016-10-06 12:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Att kunna beskriva vad någon har på sig.
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val
Paris - la capitale de la mode! Det har du väl hört!

Vad behöver du kunna för att prata om mode? Det ska vi arbeta med nu.

Innehåll

Mål

 • Du ska kunna beskriva vad du eller någon har på sig
 • Du ska kunna förstå vad någon annan beskriver

Arbetssätt

Vi arbetar med kap 10 i Cascade 2

 • ord på kläder
 • vi repeterar färgerna samt adjektivets böjning och placering
 • ord och uttryck på material, mönster mm
 • handla kläder
 • repetition av ER-verben samt verbet mettre och prendre i presens
 • hörövningar

Redovisningsform

 • Ni kommer att få presentera en person och hans/hennes kläder.
 • Du kommer att få skriva en kort text där du beskriver vad olika personer har på sig.
 • Du kommer att få göra en kortare hör- och läsförståelse.

Bedömning

Se matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M1  4-9
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
  M1  4-9
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M1  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
  M1  4-9

Matriser

M1
La mode

Muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Du använder flera relevanta ord och uttryck som hör till arbetsområdet.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du använder många relevanta ord och uttryck som hör till arbetsområdet.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan variera språket något (du försöker variera hur du börjar meningarna).
Kommunikation uttal, flyt, språkliga strategierspekt
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Satsmelodin har också brister (t.ex. låter det svenskt eller entonigt). Du letar ofta efter ord och tvekar vid flera tillfällen.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan. Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Både uttal och intonation är korrekta. Du har ett bra flyt med naturliga pauser. Du försöker binda ihop meningar med bindeord.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva meningar eller korta texter med enkla meddelanden för att berätta eller beskriva något t. ex presentera en person. Du kan tillräckligt många franska ord och fraser för att få fram det du vill berätta om kända ämnen. Du uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan skriva enkla texter för att berätta eller beskriva något t. ex personer. Du kan skriva en relativt sammanhängande text om kända ämnen. Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan skriva lite längre mer detaljerade texter för att berätta eller beskriva. Du kan skriva en text med sammanhang och variation i språket om kända ämnen. Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du skriver tydligt med få störande språkfel och visar att du behärskar språkreglerna. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.

Hör- och läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Höra
Du förstår enstaka ord men inte sammanhanget.
Du förstår i stora drag vad det handlar om. Du missar många detaljer men du förstår budskapet.
Du förstår tal så att du kan svara på allmänna frågor om innehållet.
Läsa
Du förstår huvudinnehållet i enkla texter om väl kända områden.
Du förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Du förstår både huvudinnehållet och detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: