Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oh, Canada... iMovie-project

Skapad 2016-10-06 13:02 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Eleverna får efter att ha arbetat med Kanada själva välja något/någon som har med Kanada att göra och sedan leta upp information och bilder. Dessa sätter eleverna sedan ihop i imovie till en egen informationsfilm.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Här kan du se vad som skall göras och vad som bedöms i ditt arbeta med att göra en egen informationsfilm om något eller någon som har med Kanada att göra.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång men framförallt blir det själva slutprodukten som bedöms.
 • I matrisen längre ner kan du se vad som bedöms.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Under några veckor kommer vi se på film om Kanada.
 • Vi kommer lyssna på texter om Kanada.
 • Vi kommer arbeta med olika texter och arbetsuppgifter om Kanada.
 • Efter det arbetet får eleverna själva välja något typiskt från Kanada såsom djur, känd person, stad, natur etc.
 • Sedan ska de förskaffa sig information och bilder om det ämne de valt och sätta ihop i imovie till en liten informationsfilm där eleverrna på engelska berättar om bilderna de satt ihop.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9

E
C
A
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - produktion, interaktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: