Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkatastrofer och klimatförändringar

Skapad 2016-10-06 13:33 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
Området handlar om klimatförändringar och naturkatastrofer.

Innehåll

Konkretisering

 • Orsaker till  olika naturkatastrofer tex. jordbävning, tsunami, översvämningar och dess konsekvenser på människan, samhället och naturen i olika delar delar av världen
 • Hur människan och samhället kan göra för att förebygga risken att drabbas av naturkatastrofer samt hur man kan kartlägga vilka platser som riskerar att utsättas för dessa.
 • Växthuseffekten och vad som påverkan den, samt vilka konsekvenser den förstärkta växthuseffekten leder till.
 • Orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och dess påverkan på människan, samhället och naturen i olika delar delar av världen.

 

 

Undervisning/arbetssätt

Genom att titta på klipp, ha genomgångar, diskutera samt att arbeta med uppgifter kopplade till avsnittet ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor. 

Bedömning

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under arbetets gång samt efter arbetet är avslutat och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer att bedömas är:

Elevens kunskaper om orsaker till och konsekvenser av olika naturkatastrofer.

Elevens kunskaper om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.

Elevens kunskaper om hur konsekvenserna av naturkatastrofer kan förebyggas

Elevens förmåga att undersöka omvärlden

Elevens förmåga att resonera kring vilka konsekvenser naturkatastrofer och klimatförändringar får för människan och samhället.

Elevens förmåga att resonera kring olika lösningar för att komma åt klimatförändringarna och effekterna av dessa.

Elevens förmåga att använda ämnesspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Naturkatastrofer och klimatförändringar

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Beskriver samband som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
För resonemang som är
Resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda.
Utvecklade och relativt väl utvecklade.
Välutvecklade och väl underbyggda.
Undersöker omvärlden på ett
Ofullständigt sätt
Fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Använder ämnesrelaterade begrepp
På ett otillfredsställande sätt.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: