Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2016-10-06 13:37 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Pedagogisk planering: Addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med addition och subtraktion!

Vi kommer att träna på huvudräkningsmetoder och algoritmer för att räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter. Du ska få lära dig hur du kan redovisa hur du tänker när du löser textuppgifter såväl som "nakna" uppgifter. Tallinjen kommer att vara oss till stor hjälp. Du kommer också att få många tillfällen till att diskutera dina lösningar med dina kollegor.

Innehåll

Vad?

När du arbetat med det här området ska du:

 • Veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000 med huvudräkningsmetod och algoritm
 • Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning
 • Ha utvecklat din förmåga att föra och följa matematiska resonemang (skriftligt och muntligt)

 

Målet är också att du ska förstå dessa matematiska begrepp:

 

 • addition - addera
 • subtraktion - subtrahera
 • term
 • summa
 • differens
 • likhet 
 • avrundning
 • Udda - jämna tal

Hur?

Vi kommer arbeta med färdighetsträning i dataprogrammet Softogram, i matteboken och i form av spel. Vi kommer att träna begrepp både digitalt (mattemaskinen, Liber) och verbalt, i gruppdiskussioner och i paruppgifter. Genom kamratbedömning (two stars and a wish) hjälps vi åt att bli tydligare i vår skriftliga kommunikation. Vi kan förstärka vissa begrepp med korta filmer.

Genom kamratbedömning och lärarrespons får du under områdets gång återkoppling för bästa utveckling. Vi gör också en diagnos och en självskattning där eleven får ta ställning till och visa skriftligt vad de har lärt sig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik addition och subtraktion årskurs 4

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kommunikation
Eleven beskriver tillvägagångssätt ... och för ... resonemang om resultatens rimlighet
...på ett i huvudsak fungerande sätt ...enkla och till viss del underbyggda...
...på ett relativt väl fungerande sätt ...utvecklade och relativt väl underbyggda...
...väl fungerande sätt ...välutvecklade och väl underbyggda...
Begrepp
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer...
...på ett i huvudsak fungerande sätt.
...på ett relativt väl fungerande sätt.
...på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Eleven kan välja och använda... för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med
... i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget ...tillfredsställande resultat.
...ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget ...med gott resultat.
...ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget ...med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: