Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN -temavecka 2016

Skapad 2016-10-06 13:43 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Musik Bild SO (år 1-3)
Under vecka 42 kommer vi på Linehedsskolan att ha en temavecka med fokus på FN och Barnkonventionen

Innehåll

Syfte

Du ska känna till vad FN och barnkonventionen är. Du ska också veta varför vi firar FN-dagen.

Vi ska under veckan öka Vi-känslan på skolan och genomföra en gemensam samling för hela skolan på FN dagen.

Konkretiserande mål

Du ska :

 • känna till vad FN är
 • känna till varför vi firar FN-dagen
 • känna till vad barnkonventionen är samt några artiklar i den
 • delta aktivt i olika samtal och övningar

Bedömning  

Under ditt arbete i klassrummet och i diskussioner kommer jag att bedöma:
* om du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
* om du kan ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
* om du kan ange någon orsak till att människor måste flytta från en plats till en annan och vad det kan innebära

Undervisning  

Vi ser på en kort film om FN:s arbete. ( FN & UNICEF - en översiktsfilm om FN och barnkonventionen, SLI)

Vi samtalar om mänskliga rättigheter och lär oss om varför FN bildades.

Laddar bild
Vi klipper fredsduvor och vi målar flaggor från olika länder som vi sedan sätter upp i matsalen.
 

Vi ser läser om Barnkonventionen i appen "Alla barns rätt" 

Vi diskuterar och samtalar om några av barns rättigheter samt gör jämförelser med andra länder.

Vi målar  bilder om någon/några artiklar i barnkonventionen.

Vi sjunger olika sånger om fred.

Vi avslutar temaarbetet tillsammans hela skolan genom att ha en gemensam sångsamling i matsalen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: