Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Samspel och Turtagning 19-20

Skapad 2016-10-06 13:46 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Elevernas samspel och kommunikation med varandra står i fokus. Aktiviteten ska på ett roligt och lekfullt sätt locka eleverna att träna turtagning och vända sin kommunikation mot sina skolkamrater.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Syftet med samspelsgruppen är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att samspela med andra (annan elev), öka tilltron till förmågan aktivt påverka sin situation, utveckla förmågan att kommunicera i olika sammanhang samt utveckla olika kommunikationsformer.  Dessutom ges möjlighet att utveckla samarbetsförmågan och respekten för andra.

Centralt innehåll

Samspelspela med andra

Uttrycka och tolka kommunikation

Kroppsspråk och mimik

Turtagningsövningar

 

 Arbetssätt

Eleverna arbetar två och två och sitter mitt emot varandra.

Personalen är placerad så att de kan stötta och visa eleven vad de ska göra.

Samspelet mellan eleverna är centralt och därför håller sig personalen i bakgrunden i så stor utsträckning som möjligt.

Personalen hjälper eleverna att bibehålla fokus och att rikta sin uppmärksamhet mot sin samspelspartner.

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-riktar din uppmärksamhet och kommunikation mot din samspelspartner (annan elev) under aktivitetens olika moment.  

-deltar aktivt i turtagning så som att trycka på Big-Macks, kasta boll etc.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: