Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Teknik, åk 3 ht - 16

Skapad 2016-10-06 13:48 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Historia Teknik
Har mobilerna alltid sett ut som de gör idag? När kom mobiltelefonen och vad har den för betydelse för oss idag?

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte (Biologi), Lgr 11

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Centralt innehåll Biologi, Lgr 11

 

 • Tekniska lösningar: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar: Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar: Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö: Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö: Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

 

 

Konkretiserade mål

 • Vi kommer att prata om uppfinningar genom tiderna, miljöansvar m.m.
 • Du kommer att få testa att arbeta med egna idéer
 • Du kommer få skissa på hur man kan utveckla/förbättra redan befintliga uppfinningar

 

 

 

 

Undervisning

Vi ska reflektera över konsekvenserna av att köpa t.ex. en ny mobiltelefon bara för att det kommer en ny modell, trots att den man har fungerar bra. Vad det får för konsekvenser för de sociala relationerna, för ekonomi och för miljön? Vi ska se tillbaka på mobilens historia, hur den har sett ut, hur den har utvecklats och reflektera och diskutera kring hur de kan komma att se ut i framtiden.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara teknikutvecklingens faser
 • reflektera och diskutera teknikutveckling i vår vardag
 • använda ord och begrepp som vi använt i arbetet
 • presentera ditt arbete

Matriser

Hi Sv Tk Bl
MATRIS Teknik, åk 3 ht - 16

Nivå 1
Nivå 2
DOKUMANTAION
Ritningar, skisser, bilder, texter
Du har någon enkel skiss eller ritning som till viss del visar dina tankar med din produkt
Du har skisser och ritningar som du tillsammans med gör en tydlig koppling till din text, idéer, tankar och sammanhanget
DISKUSSION
Du deltar passivt i diskussioner och svarar på enstaka konkreta frågor
Du deltar aktivt i diskussioner genom egna frågor, argument och förslag som för resonemanget framåt och fördjupar samtalet.
REFLEKTION
Du kan till viss del se kopplingar med teknikens utveckling, nutid och framtid
Du reflekterar och kopplar samman dåtid, nutid och framtid. Du kan se hur tekniken har utvecklas och kopplar samman med hur de kan se ut i framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: