Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läs och skrivinlärning

Skapad 2016-10-06 14:01 i Heby skola F-6 Heby
Vi arbetar med läs och skrivinlärning utifrån ett lustfyllt sätt, med ett diagnostiskt arbetssätt. Stor vikt läggs vid läsförståelse. (VIPS)
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att bekanta dig med 29 olika hundar som bor på Hundhotellet Vov. Med hjälp av alla hundar ska vi träna läs och skrivinlärning

Innehåll

Bedömning, kunskapskrav

Årskurs 1

Kunskapskrav i svenska:


Lässtrategier
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Resonera
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Undervisning:

Du kommer att få bekanta dig med arbetsmaterialet VIPS, Vov hundhotell, där vi kommer att träffa olika hundar som bokar in sig på hotellet. Varje hund har en bokstav i vårt alfabet. Du kommer bland annat också att arbeta med en arbetsbok, där vi tränar på hur, och var, bokstäverna ska finnas i ett ord men också träna att skriva bokstäver på rätt vis.

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet

Före varje bokstavsintroduktion läser en vuxen i en högläsningsbok som handlar om hundhotellet, innan har vi gått igenom speciella ord som förekommer i texten. På så vis får du god förförståelse inför varje nytt kapitel.

Du kommer att få öva din läs och skrivförmåga, då vi går igenom varje bokstav på ett systematiskt sätt. Du kommer också att träna på att höra var i orden ljuden finns.

Du kommer att kunna skriva ord som är vanliga för dig. Läsa enklare meningar och samtala om och kring texter för att öka din läsförståelse.

Begrepp

Eftersom den här planeringen sträcker sig över två terminer är det väldigt mycket olika ord och begrepp vi går igenom. Därför väljer jag inte att ta upp dem här.

 

Matriser

Sv
Läs och skrivinlärning

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Ny aspekt
Läsinlärning
  • Sv   1
  • Sv   1
  • Sv   1
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
i samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Läsinlärning

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: