Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och dess olika former

Skapad 2016-10-06 14:13 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi arbetar med "Material och ämnen i vår omgivning" med fördjupning i vattnets olika former och övergångar mellan formerna.

Innehåll

 

Vi kommer genom vattenexperiment bekanta oss med vatten i fast, flytande och gasform samt undersöka övergångarna avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 

Metod:

Vi kommer arbeta med verktyget EPA där eleverna först enskilt får fundera sedan i par ställa en teori tillsammans vad som ska hända i i vuxen ledda experiment sedan efter genomförande analyserar vi i helgrupp.

Eleverna kommer att få göra enklare vattenexperiment där man få fundera över skeden och övergångar och i grupp berätta om just deras resultat.

Vi kommer att genom både teoretiska och praktiska övningar att titta på kretsloppet av vatten som sker i vår natur. Här gör vi en fördjupning i miljöföroreningar/nedskräpning påverkan och även skillnader mellan salt och söt vatten. 

Vi kommer göra en vattenbok där vi samlar teorier och bilder på experiment.

 

Utvärdering:

Du ska kunna förklara vattnets olika former och någon övergång.

Du ska kunna förklara vissa vattenspecifika begrepp som ytspänning, kretslopp, saltvatten.

Du ska deltaga aktivt i enkla naturvetenskapliga undersökningar och ge enklare teorier och analyser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: