Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante

Skapad 2016-10-06 14:23 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du ska nu få lära dig något som du har stor nytta av när du besöker ett spansktalande land - att beställa mat!

Innehåll

Målet för arbetsområdet är att du ska lära dig att beställa mat och dryck på restaurang.

 

Undervisning

Vi går igenom en restaurangdialog från kapitel 4 i Vale 8. Vi lyssnar, läser och översätter till svenska. 

Vi lyssnar samt tränar muntligt på restaurangdialoger/fraser. 

I grupp skriver ni en restaurangdialog som ni sedan spelar upp inför gruppen alternativt spelar in. Lyssna på dialogen från boken på  http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/18

 

Bedömning

Din förmåga att formulera dig muntligt med fraser och meningar inom aktuellt område. 

 

"I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen." (Kunskapskrav för betyget E)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: