Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i matematik år 4 ht 2016

Skapad 2016-10-06 14:24 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i matematik år 4, för höstterminen 2016.
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Mål 1: Att eleven får förståelse för vårt talsystem.

Vilket innebär:
Att jag är säker på och kan räkna upp till 10 000.
Att jag kan ordna talen i storleksordning.
Att jag vet vad en tallinje är.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar i helklass både enskilt, par och i grupp.

Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den förstår talraden upp till 10 000.
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den vet vad en tallinje är och hur den används.

Mål 2: Att eleven behärskar de fyra räknesätten och kan se ett samband mellan dessa.

Vilket innebär:
Att jag kan de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.
Att jag förstår att addition och subtraktion hör ihop.
Att jag förstår att multiplikation och division hör ihop.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar i helklass både enskilt, par och i grupp.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den kan räkna med de fyra räknesätten. Att eleven visar förståelse för att addition och subtraktion hör ihop.
Att eleven visar förståelse för att multiplikation och division hör ihop.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rationella tal och deras egenskaper.
    Ma  4-6
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: