Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och lägesmått

Skapad 2016-10-06 14:35 i Gantofta skola Helsingborg
Vi blandar färdighetsträning med diskussioner.Vi löser olika problem knutna till arbetsområdet.
Grundskola 5 Matematik
Du ska utveckla dina kunskaper om:

att göra enkla tabeller

att tolka enkla tabeller

att tolka enkla stapel- och linjediagram

lägesmåtten medelvärde och median

Innehåll

Du ska också förstå begreppen:

 • avprickning
 • frekvenstabell
 • tolka

Under arbetets gång ska du få öva på att förstå och använda de olika begreppen. Du ska lösa olika matematiska problem. Du kommer att arbeta både i grupp och på egen hand.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Problemlösning
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonera
 • Ma
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang
Metod
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar mycket gott resultat
Kommunikation
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: