Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva, år 4, 2016/2017

Skapad 2016-10-06 15:05 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin skriftliga förmåga och hur man arbetar med skrivprocessen. De ska kunna skriva olika slags texter för olika syften, berättande texter, faktatexter, dikter, brev ,recensioner och annonser . Detta kommer vi att arbeta med under både höstterminen och vårterminen 2014/ 2015. Eleverna kommer även få möjlighet att använda datorn som ett verktyg i skrivprocessen.
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Mål: Att utveckla skriftspråket.

Vilket innebär:
Att jag kan skriva olika typer av texter.
Att jag kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Att jag kan bygga upp en text med inledning, innehåll och avslut.
Att jag kan använda stavningsregler, meningsbyggnad, skiljetecken och böjningsformer.

Att jag kan ge respons på andras texter.

Att jag kan bearbeta mina egna texter efter andras respons.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi skriver texter i alla ämnen, både med papper och penna och på våra chromebooks.
Vi ska skriva olika typer av texter, till exempel brev, meddelanden, instruktioner, faktatexter med mera.
Vi ska jobba i språklära för att lära oss grammatik.
Vi ska jobba i Veckans ord för att träna stavningsregler.

Vi jobbar med olika sätt att ge och få respons, tex "Two stars and a wish".

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och en fungerande struktur.

Att jag kan göra förbättringar av mina texter.
Att eleven använder grundläggande regler för stavning och grammatik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska-skrivprocessen

Bedömningen gäller din förmåga att:

>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>
följa instruktioner
Du har inte följt instruktionerna alls.
Du har delvis följt instruktionerna.
Du har till största delen följt instruktionerna.
Du har följt instruktionerna.
bearbeta din text
Du har inte bearbetat din text, utan skrivit den direkt.
Du har ändrat lite i din text efter råd från andra men förändringen är inte så stor jämfört med tidigare version.
Du har gjort en del ändringar i din text efter eget huvud och/eller andras råd som förbättrat den till en viss del.
Du har gjort förändringar i din text efter råd och/eller eget huvud som har lett till en stor förbättring av den.
disposition
Texten är så kort att den inte kan kallas för en berättelse.
Texten är rörig och har ingen tydlig början-handling-slut.
Du har obalans mellan början-handling-slut.
Du har balans mellan början – handling - slut
att göra fördjupningar i texten
Du har någon enstaka beskrivning med som egentligen inte har någon betydelse för förståelsen av händelseförloppet i texten
Du har försökt göra beskrivningar/ förklaringar men som inte riktigt räcker till för att öka förståelsen för varför/vad som händer i din text..
Du har någgon/några korta beskrivningar eller förklaringar som hjälper till att öka förståelsen för varför/vad som händer
Du för på ett naturligt sätt in både beskrivningar och förklaringar i din text där det behövs för att öka läsarens förståelse för varför/ vad som händer i berättelsen.
styckeindelning
Det finns ingen styckeindelning.
Du gör någon enstaka styckeindelning.
Du gör styckindelning där texten delas in i stycken utan anpassning till innehållet i texten
Du gör styckeindelning utifrån innehållet i texten.
använda skiljetecken
Du använder punkt korrekt men de övriga blir inte alltid rätt.
Du kan använda alla stora skiljetecken korrekt men glömmer ofta att sätta ut dem.
Du kan använda alla stora skiljetecken korrekt men glömmer någon enstaka gång att sätta ut dem.
Du kan använda alla stora skiljetecken korrekt.
använda talstreck
Du vet inte vad ett talstreck är.
Du använder inte talstreck i texten.
Du använder talstreck men inte alltid på ny rad.
Du använder talstreck och använder alltid en ny rad.
stava
Du stavar inte ljudenliga ord rätt. Du stavar inte högfrekventa ord rätt.
Du stavar ljudenliga ord rätt. Du stavar högfrekventa ord rätt.
Du kan tillämpa de vanligaste reglerna för stavning.
Du behärskar dubbelteckning och till exempel -ng ljuden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: