Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinebergskolan Slöjd trä och metall " Att tänka utanför ramarna"

Skapad 2016-10-06 15:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 5 Slöjd
Ett ämnesövergripande arbete där du skissar på bildlektionen en tavla som sträcker sig utanför ramen för att sedan tillverka tavlan på slöjdlektionen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocessen.

 • Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:
 • Bild

 • Bildframställning
 • Slöjd

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Slöjdens arbetsprocesser

 

Arbetssätt och undervisning

Saklighet och allsidighet
Skolan  ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Skolans uppdrag
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Du kommer att få en genomgång av skissritning på bildlektionen

Vi kommer att ha gemensam genomgång av de olika materia du behöver använda 

Vi kommer att ha gemensam repetition av olika verktyg 

Du ska efter olika genomgångar försöka arbeta självständigt och ta ansvar för att arbetet blir genomfört.

Vi kommer att gemensamt gå igenom värdering av slöjdarbete.

Du ska värdera ditt arbete med hjälp av reflektionsfrågor (på datorn).

Visa vad du lärt dig


Du ska träna på att motivera dina val som du gör under arbetets gång.
Du ska visa på slöjdlektionerna att du efter instruktion kan hantera verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt.
Du ska värdera ditt arbete.

Tidsram

Arbetet pågår under september - oktober

Bedömning

Slöjdföremål
Hantverkstekniker

 

Arbetsprocessen
 
Ge omdömen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: