Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp: Svenska år 4,

Skapad 2016-10-06 15:37 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lpp i svenska för år 4 2016/2017
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

 1.Mål i svenska 

 att utveckla förmågan att:

- läsa och förstå

- tala och samtala

- söka information 

 Vilket innebär:

Att jag kan läsa och förstå olika sorters texter

Att jag kan formulera mig i tal och delta i diskussioner.
Att jag kan genomföra muntliga presentationer för olika mottagare.
Att jag kan hitta information och avgöra om man kan lita på källan.

För att nå dessa mål kommer vi att:
Läsa och lyssna till olika sorters texter och jobba med olika läsförståelsestrategier

Diskutera och samtala.

Träna på att göra olika sorters redovisningar

Söka information från datorer och böcker i samband med övriga skolämnen.

Se på film.

Detta kommer vi att bedöma:

Att jag kan läsa och förstå olika sorters texter samt kan prata om budskap i texten och upplevelse av läsningen.
Att jag kan kan formulera sig i tal och kunna genomföra muntliga presentationer.
Att jag kan hitta information och avgöra om man kan lita på källan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: