Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Midgård 6, HT-16

Skapad 2016-10-06 16:04 i Valhallaskolan Halmstad
I detta arbetsområdet kommer vi titta närmare på världen och Europa...
Grundskola 6 Geografi
I geografin kommer vi arbeta med kartkunskap med fokus på Europa och hur landskapet ser ut. Fokus kommer hela tiden att läggas på att använda kartor. Vi kommer också arbeta med ett fältarbete.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning

Ett prov kommer ligga som underlag till bedömning. Dessutom kommer eleverna att i grupper göra fältrapporter som kommer att bedömmas.

Bedömningen kommer ske i en matris på unikum.

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna...
- använda geografiska begrepp.
- använda Atlas och andra kartor.
- namnge länder, huvudstäder.
- hur jordytan förändras genom människans markutnyttjande och ge exempel på konsekvenser som detta får för människan.
efter avslutat område...Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbeta med olika kartböcker
 • Skriftligt prov
 • Enskilt arbete med kartor
 • Grupparbete

 

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar elevernas kunskapsutveckling med hjälp av en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: