Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska höstterminen årskurs 3

Skapad 2016-10-06 16:05 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska
I svenska ska du få öva på • att tala, • att skriva och • att läsa. Det ska du få göra för • att bli säkrare, • att kunna göra det på olika sätt och • att det ska bli roligare när du gör det.

Innehåll

Bedömning

 

Skolverket. Nya Språket lyfter.

 

Läsa

Observationspunkter

 • Jag läser för att uppleva och lära.

 

Du ska visa att du kan

 • reflektera över texters innehåll,
 • förstå texters innehåll genom att samtala, ställa frågor och svara på frågor om innehållet,
 • reflektera över texten och koppla den till sådant som du och andra varit med om,
 • dra slutsatser och gissa vad som ska hända när du läser och
 • läsa utan att ljuda så många ord.

 

Skriva

Observationspunkter

 • Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.

 

Du ska visa att du kan

 • skriva lite längre texter som andra kan läsa och förstå,
 • skriva med tydlig inledning, handling och avslutning,
 • stava vanliga ord och vet att det finns regler för hur ord stavas,
 • pröva att stava som du tror att ord stavas,
 • fråga någon om hur ord stavas,
 • rätta ord när du skrivit och
 • alfabetisk ordning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: