Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska år 3

Skapad 2016-10-06 16:06 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F

Innehåll

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta mycket med läsning
 • arbeta med skrivreglerna
 • Skriva korta texter och meningar 
 • Läsa sagor på lektionen och återberätta med egna ord

Bedömning:

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva meningar och enkla texter
 • läsa något du själv skrivit
 • lära dig använda skrivreglerna 
 • redovisa något du arbetat

Mål för arbetsområdet

Du ska: 

 • utveckla din förmåga att skriva texter
 • utveckla din förmåga att läsa
 • utveckla din förmåga att förstå och återberätta texter med egna ord

 

Matriser

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

Att läsa och förstå på årskursanpassad nivå
Läser enstaka ord.
Läser enkla meningar på modersmålet.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Att samtala genom att använda ord och begrepp på årskursanpassad nivå
Lyssnar när andra samtalar.
Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.
Samtalar om vardagliga händelser, använder ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter.
Att skriva texter på årskursanpassad nivå
Skriver enstaka ord.
Skriver enkla meningar i modersmålets skrivriktning.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder vardagsnära ord och begrepp. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: