Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och medeltiden, år 4 2016

Skapad 2016-10-06 17:05 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering om vikingatiden och medeltiden för år 4..
Grundskola 4 Historia

Innehåll

Mål 1: Vikingatiden och medeltiden

Vilket innebär:
Att jag vet under vilka tidsperioder vikingatiden och medeltiden var.
Att jag vet hur människorna levde och försörjde sig.
Att jag kan beskriva hur städer, riken och länder växte fram.
Att jag förstår religionens inverkan på samhället.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att läsa faktaktexter och diskutera olika frågeställningar.
Vi kommer att titta på film.

Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt, med bild och drama.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan berätta både muntligt och skriftligt om livet på vikingatiden och medeltiden.
Att eleven kan visa på spår av historien i vår tid

Att eleven kan använda några historiska begrepp.
Att eleven förstår att religionen haft stort inflytande och stor betydelse för samhällets utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: