Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 2: I sagans värld

Skapad 2016-10-06 18:40 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska
Under cirka sju veckor kommer vi att arbeta med temat "I sagans värld" med utgångspunkt från Simsalabim. Du kommer att få lyssna på, läsa, skriva och berätta sagor, delvis med hjälp av bilder. Vi kommer att bekanta oss med bl.a. författarna Elsa Beskow och H C Andersen. Vi kommer att träna på hur man skriver dialoger, hur man använder sig av stödord och lära oss mer om substantiv och dess former.

Innehåll

Detta är vad vi kommer att träna på och jobba med:

Syfte

Svenskundervisningens syfte är att du ska utveckla din förmåga att:

...formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

...läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

...anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

...urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav

Muntligt berättande
-Kunna presentera texter så att textens budskap blir tydligt.


Lyssna
-Kunna använda lässtrategier: Förförståelse.


Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: Sagor.
-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: dramatisera.
-Kunna använda lässtrategier: Stödord.
-Kunna kommentera texters innehåll.
-Kunna sammanfatta texters innehåll.
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: Klassiker.


Skriva
-Kunna använda regler för språkriktighet: Substantiv.
-Kunna skriva texter med språklig variation: Dialog.
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Sagor.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Matriser

Sv
I sagans värld

Har inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skriva saga
  • Sv  E 6
Du behöver träna mer.
Du har grundläggande kunskaper om hur en saga är uppbygd.
Du har goda kunskaper om hur en saga är uppbygd.
Du har mycket goda kunskaper om hur en saga är uppbygd.
Stavning och skiljetecken
  • Sv  E 6
Du behöver träna mer.
Du har grundläggande kunskaper om stavning och hur skiljetecken används.
Du har goda kunskaper om stavning och hur skiljetecken används.
Du har mycket goda kunskaper om stavning och hur skiljetecken används.
Kombinera text med estetisk uttrycksform
  • Sv  E 6
Du behöver träna mer.
Du har grundläggande kunskaper om hur bilder eller andra estetiska uttrycksformer förstärker din text.
Du har goda kunskaper om hur bilder eller andra estetiska uttrycksformer förstärker din text.
Du har mycket goda kunskaper om hur bilder eller andra estetiska uttrycksformer förstärker din text.
Diskutera budskap
  • Sv  E 6
Du behöver träna mer.
Du har grundläggande kunskaper i att diskutera och resonera kring sagans syfte och budskap.
Du har goda kunskaper i att diskutera och resonera kring sagans syfte och budskap.
Du har mycket goda kunskaper i att diskutera och resonera kring sagans syfte och budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: